Captain Tsubasa-キャプテン翼
11/22-HD-Subtitle 2018
AI Football GGO 2-Chao Zhi Neng Zu Qiu 2
49/52-HD-Voice Subtitle 2018
Kiratto Pri☆chan-Kiratto Pri-chan
3/12-HD-Subtitle 2018
Megalo Box-メガロボクス
11/13-HD-Subtitle 2018
MAJOR 2nd-Major 2nd
9/12-HD-Subtitle 2018
Dynamic Chord-Dynamic Chord
12/12-HD-Subtitle 2017
Basketball Fever-Re Xue Kuang Lan
24/36-HD-Subtitle 2018
Mixed Doubles-Mix
HD-Subtitle 2017
Idolish Seven -IDOLiSH7
16/17-HD-Subtitle 2017
Forever My Girl-Forever My Girl
HD-Subtitle 2018
AI Football GGO-AI Football GGO Season 1
52/52-HD-Subtitle 2010
Street Dance of China-Zhejiushijiewu
10/12-HD-Subtitle 2018
Pitch Perfect 3-Pitch Perfect 3
HD-Subtitle 2017
Tori Girl-Tori Garu!
HD-Subtitle 2017
Love Lies-Love, Lies
HD-Subtitle 2016
City of Rock-City of Rock
HD-Subtitle 2017
Breathe-Breathe
HD-Subtitle 2018
Short-Shoteu
6/4-HD-Subtitle 2018
Idolish Seven-IDOLiSH7 Vibrato
1/12-HD-Subtitle 2018