Ghost Writer-The Legend of Pu Song Ling
25/24-HD-Subtitle 2010
KO One-終極一班 (终极一班)
22/21-HD-Subtitle 2005
Fairytale-Half A Fairy Tale
32/32-HD-Subtitle 2012
Dagger Mastery-神风刀
30/30-HD-Subtitle 2018
Long For You 2-我与你的光年距离
24/24-HD-Subtitle 2018
Ever Night-Jiang Ye
60/60-HD-Subtitle 2018
About Is Love-Da Yao Shi Ai
30/30-HD-Subtitle 2018
Hi, I'm Saori-My Al Nanny
40/40-HD-Subtitle 2018
Star Spirit Change-星辰变
11/12-HD-Subtitle 2018
Never Gone-原来你还在这里
36/36-HD-Subtitle 2018
Knight of Time-Shi kong xia
12/12-HD-Subtitle 2018
TOP-Ren Jian Gui Ze
24/24-HD-Subtitle 2018
Entrepreneurial Age- Chuang Ye Shi Dai
54/54-HD-Subtitle 2018
Speed- The Speed of Youth
36/36-HD-Subtitle 2018
Caught In The Heartbeat-青春警事
40/40-HD-Subtitle 2018
Princess at Large- Yi fei nan qiu
12/12-HD-Subtitle 2018
Tang Dynasty Tour-Tang Zhuan
37/37-HD-Subtitle 2018
Beautiful Trainee-Mei Li Jian Xi Sheng
24/24-HD-Subtitle 2018
Mr Swimmer-游泳先生
46/46-HD-Subtitle 2018
Magic ancestors-Mo Dao Zu Shi
15/15-HD-Subtitle 2018