The Legendary Tycoon- 传奇大亨
16/32-HD-Subtitle 2017
The Queens-Wo Shi Nu Wang
HD-Subtitle 2015
Love Actually- 人间至味是清欢
42/42-HD-Subtitle 2017
The Queen of SOP-Sheng Nu De Dai Jia
33/33-HD-Subtitle+Dubbing 2012
Destined To Love You-Pianpian Xihuan Ni
41/41-HD-Subtitle 2015
Cruel Romance-錦繡緣•華麗冒險
40/40-HD-Subtitle 2015
Swordsman-Xiao Ao Jiang Hu
56/56-HD-Subtitle 2013