The Legend-Fong Sai Yuk
HD-Subtitle 1993
Black Mask-Hak hap
HD-Subtitle 1996
High Risk-Shu dan long wei
HD-Subtitle 1995
The Shaolin Temple-Shao Lin si
HD-Subtitle 1982
League of Gods-Feng shen bang
HD-Subtitle 2016
Unleashed-Unleashed
HD-Subtitle 2005
Hitman-Sat sau ji wong
HD-Subtitle 1998
Romeo Must Die-Romeo Must Die
HD-Subtitle 2000
The Master-Long hang tian xia
HD-Subtitle 1992
The One-The One
HD-Subtitle 2001
Fearless-Huo yuanjia
HD-Subtitle 2006
War-War
HD-Subtitle 2007
Hero-Ying xiong
HD-Subtitle 2002
The Warlords-Tau ming chong
HD-Subtitle 2007
Badges of Fury-Bu er shen tan
HD-Subtitle 2013