Shamo-Shamo
HD-Dubbing 2007
Dragon Squad-Mang lung
HD-Subtitle 2005
Wu Kong-Wu Kong
HD-Subtitle 2017
Helios-Chek dou
HD-Subtitle 2015
Wild City-Mai sing
HD-Subtitle 2015